POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la seva disposició la present Política de Privacitat.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Ecoaigua de Lloguer, S.L.

C.I.F. B66294117

DOMICILI SOCIAL: COLLITA 14, 08191, RUBI, BARCELONA

Email: info@ecologika.es

Teléfon 935661494

Dades del DPO:

GRUP ADAPTALIA – LEGAL FORMATIU S.L.

legal@grupoadaptalia.es

91 553 34 08

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Ecoaigua de Lloguer, S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens uneix, gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licita, facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interès i/o gestionar la seva candidatura.

Durant quan temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades personals pot ser l'execució d'una relació contractual potencial i/o subscrita, l'interès legítim, l'habilitació legal i/o el consentiment del propi interessat. Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Ecoaigua de Lloguer, S.L. no comunicarà les seves dades a cap tercer, tret que s'informi d'això expressament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els drets de protecció de dades dels quals són titulars els interessats són:

– Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat

– Dret de rectificació o supressió

– Dret d'oposició

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

– Dret a la portabilitat de les dades

Els titulars de les dades personals obtingudes podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de BERMAX 5000 S.L. o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, info@ecologika.es, incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document d'identificació equivalent.

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets en la pàgina web de l'autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d'ara endavant, AEPD, www.agpd.es.

Puc retirar el consentiment?

Vosté té la possibilitat i el dret de retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

On puc reclamar en cas que consideri que no es tracten les meves dades correctament?

Si algun interessat considera que les seves dades no són tractades correctament per BERMAX 5000 S.L. pot dirigir les seves reclamacions al correu info@ecologika.es o a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'AEPD la indicada en el territori nacional, www.agpd.es

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que BERMAX 5000 S.L. ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, encara que la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació d'aquests.

Confidencialitat

Ecoaigua de Lloguer, S.L. l'informa que les seves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o tret que l'interessat ens ho hagués autoritzat expressament.

pexels-ksenia-chernaya-8054437

CONTACTE